شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شرکت توزیع نیروی برق استان یزد چهارشنبه 29 شهريور 1396

برگزاركنندگان محترم دوره هاي آموزشي مي توانند پس از عضويت در پرتال شركت توزيع برق و ورود به پرتال از منوي خدمات الكترونيك ، دوره هاي آموزشي ، اقدام به معرفي دوره هاي آموزشي نمايند و پس از تايدد واحد آموزش شركت توزيع برق، دوره هاي مذكور در جدول ذيل جهت استفاده عموم نمايش داده خواهد شد .

جستجو
عنوان دوره : تاریخ برگزاری: / /
:    
دوره آموزشی
کد دوره عنوان دوره تاریخ برگزاری مدرس دوره ساعت دوره وضعیت
123 دوره اموزش اکسس 1391/06/20 کامپیوتر استاد قائمی 50 تایید شده


star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد