شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شنبه 05 اسفند 1396

ارائه خدمات از طریق سیستم پیامک

 

ردیف عنوان نحوه ارسال پیامک به شماره 30007121
1
ثبت کد ملی
کد ملی .شماره پرونده .m
2
ثبت کد پستی
کدپستی.شماره پرونده.p
3
ثبت شماره همراه
شماره پرونده
4
اطلاع از آخرین بدهی قبض برق
شماره پرونده.b
5
اعلام کیلووات کنتور دیجیتالی
شماره کم بار.شماره میان بار.شماره اوج بار.شماره پرونده.g
6
اعلام کیلووات کنتور مکانیکی
شماره کنتور.شماره پرونده.g
تعداد بازدید کنندگان : 549

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد