شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شرکت توزیع نیروی برق استان یزد سه شنبه 28 شهريور 1396

مدیریت توزیع برق شهرستان

آقاي گلنام

تلفن مستقیم : 6286763-(0351)

ایمیل : shahrestan@yed.co.ir

شرح وظایف : دانلود فایل pdf

ارتباط با ما

تعداد بازدید کنندگان : 16,147

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد