شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شرکت توزیع نیروی برق استان یزد سه شنبه 04 ارديبهشت 1397

مشخصات مدیران
+ 12px -

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن تماس
 

1

محمد رضا صحتي

مدير عامل

035-3167400

2

محمد حسين شريعتي نسب

معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ

035-3167209

3

آرش نواب

 معاونت برنامه ريزي و مهندسي

035-3167372

4

عبدالغني رضائيان

معاونت مالي -پشتيباني

035-3167330

5

محمدجواد جلیلی

معاونت فروش و خدمات مشتركين

035-3167421

6

مسعود مختاري

معاونت منابع انساني

035-3167287

7

عليرضا باقري

مدیر دفتر روابط عمومي

035-3167389

8

محمد حسين زحمتكش

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

035-3167396

9

سعيد حسني

مدیر دفتر حقوقي

035-3167204

10

امیر ابویی

مدير يرق شهرستان يزد

035-3167247

11

ناصر درجو

مدیر امور برق 1

3622094، 035-36261444

12

ابوالفضل ماندگاری

مدیر امور برق 2

035-36233890،36242111

13

علی محمد زارع

مدیر امور برق 3

035-38261180

14

صادق نعمتی زاده

مدير امور نواحي

035-3167226

15

ابوالفضل اكرمي

مدیر برق ابركوه

035-32820829

16

سید ناصر میرفخرالدینی

مدیر برق اردكان

035-32222063

17

محمدرضا عسکری فر

مدیر برق بافق

035-32422556

18

منصور سراستاد

مدیر برق تفت

035-32622035

19

عليرضا ابراهيمي

مدیر برق خاتم

035-32575011

20

مجتبی زارع

مدیر برق اشکذر

035-32724112

22

فتح ا... اسماعيلي

مدیر برق مهريز

035-32522556

23

حمیدرضاعدل ثانی

مدیر برق ميبد

035-32352776

جهت تعیین وقت ملاقات بصورت حضوری و یا از طریق تماس با شماره مستقیم مورد نظر اقدام فرمایید .


تاریخ بروزرسانی :1395/4/3

 

تعداد بازدید کنندگان : 15,429

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد