شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شنبه 04 آذر 1396

ارتباط با معاونت‌ها و دفاتر مستقل

رديف

سمت

نام خانوادگي

تلفن مستقيم

ايميل

1

 معاون برنامه ريزي و مهندسي

آرش نواب

035-36285528

barnamerizi@yed.co.ir

2

معاون بهره برداري و ديسپاچينگ

محمدحسین شريعتي نسب

035-36245908

exploit@yed.co.ir

3

معاون مالي و پشتيباني

عبدالغنی رضائيان

035-36284744

mmali@yed.co.ir

4

معاون فروش و خدمات مشتركين

محمدجواد جلیلی

035-36293111

frosh@yed.co.ir

5

معاون منابع انساني

مسعود مختاري

035-36282221

ensani@yed.co.ir

6

مدير دفتر روابط عمومي

علیرضا باقري

035-36245663

info@yed.co.ir

7

مدير دفتر حراست و امور محرمانه

محمدحسین زحمتكش

035-36243477

herasat@yed.co.ir

8

مدير دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات

سعید حسني

035-36285833

hoghoghi@yed.co.ir

9

قائم مقام مدیرعامل درمدیریت توزیع برق شهرستان يزد

امیر ابویی

035-36286763

shahrestan@yed.co.ir

10 قائم مقام مدیرعامل در مديریت امور نواحي صادق نعمتی زاده 035-36247597

Navahi@yed.co.ir

جهت تعیین وقت ملاقات  بصورت حضوری و یا از طریق تماس با شماره مستقیم مورد نظر اقدام فرمایید .

تاریخ بروزرسانی : 1395/12/25

تعداد بازدید کنندگان : 18,030

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد