شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شنبه 04 آذر 1396

ويرايش كنندگان سايت

شماره تماس نام ويرايش كننده پرتال نام پرتال
035-31672237 الهه اسدآبشوری صفحه اصلی
035-31672376 مرتضی احمدی نژاد دفتر مهندسی و نظارت
035-31672356 اكرم زارع دفتر كنترل پروژه
035-31672352 فائزه وطنخواه دفتر تحقيقات
035-31672228 علي رجبي دفتر ايمني و كنترل ضايعات

035-31672221

035-31672222

فاطمه اعلم

 مهديه ريحاني

انرژی های تجدید پذیر

واحد جلب مشاركت

035-31672318 مصطفي كرمي امورتداركات و قراردادها
035-31672430 شمس السادات باغیان گروه مديريت مصرف
035-31672221 مجتبی زارع انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران
035-31672391 افسانه دشتی پور امور بانوان
 035-36261444  بي بي فاطمه كربلايي امور يك
035-36242111  محمدرضا احتشامی امور دو
 035-38261180  نعيمه رضايي امور سه

 

تعداد بازدید کنندگان : 11,136

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد