شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد انتخاب قالب گرافیکی پیام رسان سروش پیام رسان ایتا
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شرکت توزیع نیروی برق استان یزد جمعه 29 تير 1397

بیمه مشترکین خانگی
+ 12px -

مشترک گرامی ، در راستای اجرای بند "ب" تبصره 14 قانون بودجه سال 1394 کل کشور ، درعرصه و اعیان، ملک مسکونی شما در صورت بروز حادثه ناشی از برق ، نزد شرکت بیمه پارسیان ، بیمه می باشد و در صورت بروز هر گونه خسارت ،می توانید از اینجا و یا مراجعه حضوری به امور یا منطقه برق محل سکونت خود که در قبوض درج گردیده است ، نسبت به تشکیل پرونده اقدام و پس از آن به شرکت بیمه جهت دریافت خسارت طبق قرارداد ، معرفی گردید .

تعداد بازدید کنندگان : 9,517

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد