شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شرکت توزیع نیروی برق استان یزد جمعه 03 آذر 1396

ارتباط با مدیران شرکت

رديف نام و نام خانوادگي سمت تلفن ايميل
1
حامد الوانساز
مدير امور كاركنان
035-32633013 Karkonan@yed.co.ir
2
هوشنگ اميرپور
مدير امور نظارت برخدمات عمومي
035-36284743 khadamat@yed.co.ir
3
فریده بهداد
مدیر دفترتحقيقات
035-36233007 Research@yed.co.ir
4
علی جم
مدير دفتر برنامه ريزي و بودجه
035-36290570 Barnamerizi@yed.co.ir
5
 سعید ماندگاری
مدير دفتر كنترل برنامه و پروژه
035-36285527 projah@yed.co.ir
6
ابوالفضل ماندگاري
مدير امور برق 2 يزد
035-36232066 omoor2@yed.co.ir
7
حسین ایرانپور
مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری
035-31672312  
8
علی اکبر زابلي
مدیر دفتر ايمني و كنترل ضايعات
035-36239300 imeni@yed.co.ir
9
محمد فراتی
مدير امور ديسپاچينگ و فوريتهاي برق
035-36117262 Dispaching@yed.co.ir
10
محمد حسین بلور
مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین 035-36285832 moshtarakin1@yed.co.ir
11
محمدعلی غلامحسيني
مدیر دفتر نظارت بر فروش انرژي و وصول مطالبات
035-36243030 Billing@yed.co.ir
12
 علی محمد زارع
مدير امور برق 3 يزد
035-38261470 omoor3@yed.co.ir
13
کاظم كرمي
مدير دفتر نظارت بر بهره برداري
035-36286792 Bahrebardari@yed.co.ir
14
حمید جهانی نسب
مدير امور تداركات و انبار
035-36248989 Bazargani@yed.co.ir
15
جمال متوسليان
مدير دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات
035-38243279 Fava@yed.co.ir
16
محمدحسین دیرند
مدير دفتر برنامه ريزي نيروي انساني و آموزش
035-36293113 Amozesh@yed.co.ir
17
محمد ميرشمس
مدیر دفتر مديريت مصرف
035-36117314 Mmasraf@yed.co.ir
18
ناصر درجو
مدير امور برق 1 يزد
035-36270733 omoor1@yed.co.ir
19
محمد اعراب شیبانی
مدير امور مهندسي و نظارت
035-36245662 Mohandesi@yed.co.ir
20
حسین وطنخواه
مدير امور مالي
035-36248221 Mali@yed.co.ir
21
محسن نگارش
مدیر دفتر دفتر بازار برق
035-36117258 bazarb@yed.co.ir
22
ابوالفضل اكرمي
مدير توزيع برق شهرستان ابركوه
035-32827114 Abarkooh@yed.co.ir
23
سیدناصر میرفخر الدینی
مدير توزيع برق شهرستان اردكان
035-32224888 Ardakan@yed.co.ir
24
محمدرضا عسکری فر
مدیر توزيع برق شهرستان بافق
035-32422558 Bafgh@yed.co.ir
25
منصور سراستاد
مدير توزيع برق شهرستان تفت
035-32623480 Taft@yed.co.ir
26
علیرضا ابراهيمي
مدير توزيع برق شهرستان خاتم
035-32575011 Khatam@yed.co.ir
27
 مجتبی زارع
مدير توزيع برق شهرستان اشکذر
035-32724112 Sedoogh@yed.co.ir
28
فتح ا... اسماعیلی
مديرتوزيع برق شهرستان مهريز
035-32531212 Mehriz@yed.co.ir
29
حمیدرضا عدل ثاني
مدير توزيع برق شهرستان ميبد
035-32352777 Meybod@yed.co.ir
30   علي عسكري پور
رئیس اداره برق شهرستان مروست
035-32582111 marvast@yed.co.ir
31   حسين ابوالفتحي
مدير توزيع برق شهرستان نیر
035-32653580 nir@yed.co.ir

جهت تعیین وقت ملاقات بصورت حضوری و یا ازطریق تماس با شماره مستقیم مورد نظر اقدام فرمایید . 

 

تاریخ بروزرسانی : 1395/12/25

تعداد بازدید کنندگان : 25,091

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد