شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

آرشیو بانک مناقصات و مزایدات به تفکیک سال برگزاری
   1397
لیست مناقصات و مزایده های سال 1397
# شماره روش معامله وضعیت موضوع معامله مهلت خرید اسناد (از) مهلت خرید اسناد (تا) تاریخ بازگشایی پاکات
1 97/123/603 مناقصه   جزئیات 1397/05/06 1397/05/18 1397/06/03
2 S97/113/603 مناقصه   جزئیات 1397/04/28 1397/05/13 1397/05/13
3 97/149/603/3 مزایده   جزئیات 1397/05/06 1397/05/14 1397/05/27
4 97/113/603 مناقصه   جزئیات 1397/04/12 1397/04/19 1397/05/01
5 S97105603 مناقصه   جزئیات 1397/04/30 1397/04/09 1397/04/09
6 97/111/603 مناقصه   جزئیات 1397/03/17 1397/03/24 1397/04/09
7 97/105/603 مناقصه   جزئیات 1397/03/09 1397/04/19 1397/04/02
8 97/148/603/3 مزایده   جزئیات 1397/03/10 1397/03/24 1397/04/09
 در حال فروش اسناد  زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد
   1396
   1395
   1394
   1393
   1392
   1391
   1390
   1389

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating

تصویر روز

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد