شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

مدیریت توزیع برق شهرستان
+ 12px -

آقاي گلنام

تلفن مستقیم : 6286763-(0351)

ایمیل : shahrestan@yed.co.ir

شرح وظایف : دانلود فایل pdf

ارتباط با ما

تعداد بازدید کنندگان : 23,617

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد