شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

راهنمای کنتور سه تعرفه
+ 12px -

 

 

 

با توجه به پیشرفت تکنولوژی وسیاست وزارت نیرو مبنی بر کمک ومساعدت به اقشارآسیب پذیر ومتوسط جامعه که همیشه مصرف برق آنها مطابق با الگوی مصرف می باشد شرکت محترم توانیر طی دستور العملی شرکت توزیع نیروی برق کشور را موظف نموده تا کنتورهای دیجیتالی که از مزیتها وقابلیت بیشتری برخوردارند را جایگزین کنتورهای مکانیکی نمایند لذا شرکت توزیع برق یزد جهت آشنایی مشترکین خود از نحوه کارکرد این کنتورها توضیحاتی به شرح ذیل به استحضار میرساند:

 

1- در کنتورهای مکانیکی تعین میزان مصرف برق از طریق نمراتور کنتور وبا کسر عدد فعلی از قبلی به دست می آید و مصرف به دست آمده را کلا مطابق با یک نرخ (ساعات میان باری روز )محاسبه وبهای برق مشترک بدست میاید :

 

به طور مثال اگر مشترک در24ساعت شبانه روزی 20کیلو وات ساعت  برق مصرف کند (با فرض هر کیلو وات ساعت 200 ریال) مبلغ (400=20×20) ریال می شود

 

 

                    

 

 (كنتور مكانيكي)

 

 

2- در کنتور دیجیتالی سه تعرفه ،مصرف در 24ساعت شبانه روز به سه بازه زمانی شامل ساعات میان باری (روز) ،ساعات اوج بار(شب) ،وساعات کم باری (آخر شب) تقسیم شده ونرخ هر کدام متفاوت وبه ترتیب با ضرایب 1، 5/2، 25 /0نسبت به نرخ ساعات میان باری مساحبه می گردد

 

             (كنتور ديجيتال)

 

 

 ساعات بازه زمانی در6ماه اول ودوم سال در جدول زیر می باشد

 

 

 

به طور مثال اگر یک مشترک در 24 ساعت شبانه روز 20کیلو وات ساعت برق مصرف کند ودارای کنتور دیجیتالی باشد کنتور مصرف برق فوق را فرضا به سه بخش تقسیم می کند

 

 مصرف ساعات میان باری (روز ) =10کیلو وات ساعت

مصرف ساعات اوج بار (اول شب ) =  3کیلو وات ساعت

مصرف ساعات کم باری (آخر شب ) =  7 کیلو وات ساعت

ضریب×نرخ×مصرف = بهای برق مصرفی با کنتور دیجیتال

3850= (25/0×200×7) +(5/2×200×3) + (1×200×10) ریال

بهای برق مصرفی این مشترک معادل 3850ریال در یک شبانه روز می باشد

حال با توجه به رعایت مدیریت واستفاده نکردن وسایل برقی پر مصرف مانند اتو ،ماشین لباسشویی وبخاری برقی و.... در 4ساعت اوج بار (شب) هزینه برق مصرفی مشترکین حتی کمتر از میزان فعلی خواهد شد. از همکاری شما عزیزان در مصرف بهینه برق سپاسگزاریم .

 

 
 

 

تعداد بازدید کنندگان : 21,296

0: at 100 in /home/yedccoir/domains/yed.co.ir/public_html/hsrs/addcode.php