شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

مشخصات مدیران
+ 12px -

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن تماس
 

1

آرش نواب

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق یزد

035-31672400

2

محمد حسين شريعتي نسب

معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ

035-31672209

3

آرش نواب

 معاونت برنامه ريزي و مهندسي

035-31672372

4

عبدالغني رضائيان

معاونت مالي -پشتيباني

035-31672330

5

محمدجواد جلیلی

معاونت فروش و خدمات مشتركين

035-31672421

6

مسعود مختاري

معاونت منابع انساني

035-31672287

7

عليرضا باقري

مدیر دفتر روابط عمومي

035-31672389

8

محمد حسين زحمتكش

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

035-31672396

9

سعيد حسني

مدیر دفتر حقوقي

035-31672204

10

امیر ابویی

مدير يرق شهرستان يزد

035-31672247

11

ناصر درجو

مدیر امور برق 1

035-36270733

12

ابوالفضل ماندگاری

مدیر امور برق 2

035-36232066

13

علی محمد زارع

مدیر امور برق 3

035-38261470

14

صادق نعمتی زاده

مدير امور نواحي

035-31672226

15

ابوالفضل اكرمي

مدیر برق ابركوه

035-32827114

16

سید ناصر میرفخرالدینی

مدیر برق اردكان

035-32224888

17

محمدرضا عسکری فر

مدیر برق بافق

035-32429821

18

منصور سراستاد

مدیر برق تفت

035-32623480

19

عليرضا ابراهيمي

مدیر برق خاتم

035-32570666

20

مجتبی زارع

مدیر برق اشکذر

035-32724112

22

فتح ا... اسماعيلي

مدیر برق مهريز

035-32531212

23

حمیدرضاعدل ثانی

مدیر برق ميبد

035-32357600

جهت تعیین وقت ملاقات بصورت حضوری و یا از طریق تماس با شماره مستقیم مورد نظر اقدام فرمایید .


تاریخ بروزرسانی :1397/9/3

 

تعداد بازدید کنندگان : 17,930

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد