شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

مشخصات مدیران
+ 12px -

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن تماس
 

1

علی جم

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق یزد

035-31672400

2

محمد فراتی

سرپرست معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ

035-31672209

3

محمد حسین زحمتکش

سرپرست معاونت برنامه ريزي و مهندسي

035-31672372

4

علی جم

معاونت مالي -پشتيباني

035-31672330

5

محمدجواد جلیلی

معاونت فروش و خدمات مشتركين

035-31672421

6

حامد الوانساز

جانشین معاون منابع انساني

035-31672287

7

عليرضا باقري

مدیر دفتر روابط عمومي

035-31672389

8

علی محمد زارع

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

035-31672396

9

سعيد حسني

مدیر دفتر حقوقي

035-31672204

10

مسعود مختاری

مدير يرق شهرستان يزد

035-31672247

11

منصور سراستاد

مدیر امور برق 1

035-36270733

12

حمیدرضا عدل ثانی

سرپرست  امور برق 2

035-36232066

13

سیدناصر میرفخرالدینی

مدیر امور برق 3

035-38261470

14

کاظم کرمی

مدير امور نواحي

035-31672226

15

ابوالفضل اكرمي

مدیر برق ابركوه

035-32827114

16

سید مهدی حسینی پور

مدیر برق اردكان

035-32224888

17

علیرضا سبزی

مدیر برق بافق

035-32429821

18

مجتبی زارع

مدیر برق تفت

035-32623480

19

محسن مشهدی بافان

مدیر برق خاتم

035-32570666

20

محمدرضا عسکری فر

مدیر برق اشکذر

035-32724112

22

علیرضا یاسینی

مدیر برق مهريز

035-32531212

23

علیرضا ابراهیمی

مدیر برق ميبد

035-32357600

جهت تعیین وقت ملاقات بصورت حضوری و یا از طریق تماس با شماره مستقیم مورد نظر اقدام فرمایید .


تاریخ بروزرسانی :1397/9/3

 

تعداد بازدید کنندگان : 19,650

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد