شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

بخش ها و واحدهای شرکت
+ 12px -

رديف نام امور/بخش/قسمت/اداره آدرس تلفن تماس
1 ستاد شركت توزيع نيروي برق استان يزد يزد - بلوارشهيد منتظر قائم 035-36243111-14
3 امور برق 1 يزد يزد - انتهاي خيابان شهيد رجايي 035-36261444
4 امور برق 2 يزد يزد - انتهاي خيابان سلمان فارسي 035-36242111
5 امور برق 3 يزد يزد - ميدان جانباز(اطلسي)-ابتداي بلوار شهيدان اشرف 035-38261180
6 برق ابركوه ابركوه - بلوار امام خميني 035-32820829
7 برق اردكان اردكان - بلوارشهيد بهشتي-روبروي راهنمايي و رانندگي 035-32222062
8 برق بافق بافق - خيابان وحشي بافقي-ميدان ولي عصر 035-32422556
9 برق تفت تفت - خيابان ساحل شمالي-خيابان شهيد رجايي 035-32622600
10 برق خاتم هرات - خيابان امام 32572111 - 035
32582111 - 035
11 برق صدوق اشكذر - بعد از پليس راه - جنب فلكه اشكذر 035-32724112
13 برق مهريز مهريز- بلوار 7 تير-بعد از پمپ بنزين ابويي 035-32522556
14 برق ميبد ميبد - بلوار مدرس-جنب نيروي انتظامي 035-32352776
15 برق مروست مروست - خيابان امام - بلوار شهيد صدوقي 035-32582111
16 برق نير بلوار امام خميني 035-32653580
17 برق بهاباد بهاباد-بلوار بسیج -نبش میدان فاطمیه 035-32472557

نقشه تفکیکی امورهای برق شهرستان یزد با قابلیت بزرگنمایی

تعداد بازدید کنندگان : 29,440

0: at 100 in /home/yedccoir/domains/yed.co.ir/public_html/hsrs/addcode.php