شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

بخش ها و واحدهای شرکت
+ 12px -

رديف نام امور/بخش/قسمت/اداره آدرس تلفن تماس
1 ستاد شركت توزيع نيروي برق استان يزد يزد - بلوارشهيد منتظر قائم 035-36243111-14
3 امور برق 1 يزد يزد - انتهاي خيابان شهيد رجايي 035-36261444
4 امور برق 2 يزد يزد - انتهاي خيابان سلمان فارسي 035-36242111
5 امور برق 3 يزد يزد - ميدان جانباز(اطلسي)-ابتداي بلوار شهيدان اشرف 035-38261180
6 برق ابركوه ابركوه - بلوار امام خميني 035-32820829
7 برق اردكان اردكان - بلوارشهيد بهشتي-روبروي راهنمايي و رانندگي 035-32222062
8 برق بافق بافق - خيابان وحشي بافقي-ميدان ولي عصر 035-32422556
9 برق تفت تفت - خيابان ساحل شمالي-خيابان شهيد رجايي 035-32622600
10 برق خاتم هرات - خيابان امام 32572111 - 035
32582111 - 035
11 برق صدوق اشكذر - بعد از پليس راه - جنب فلكه اشكذر 035-32724112
13 برق مهريز مهريز- بلوار 7 تير-بعد از پمپ بنزين ابويي 035-32522556
14 برق ميبد ميبد - بلوار مدرس-جنب نيروي انتظامي 035-32352776
15 برق مروست مروست - خيابان امام - بلوار شهيد صدوقي 035-32582111
16 برق نير بلوار امام خميني 035-32653580
17 برق بهاباد بهاباد-بلوار بسیج -نبش میدان فاطمیه 035-32472557

نقشه تفکیکی امورهای برق شهرستان یزد با قابلیت بزرگنمایی

تعداد بازدید کنندگان : 25,128

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد