شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

روش پرداخت قبوض با تلفنبانک
+ 12px -

1- مشتري مي بايست با شماره تلفن تلفنبانک موردنظر خود تماس بگيرد  (تلفن مشترکين مي بايد مجهز به سيستم  Tone باشد)
2- پس از شنيدن پيام هاي اوليه، مشتري، شماره حساب و رمز اول خود را وارد مي نمايد
3- پس از شنيدن راهنمايي هاي اپراتور وارد مرحله پرداخت قبض مي شود و رمز دوم خود را وارد مي نمايد
4- سپس به درخواست اپراتور، شناسه قبض و شناسه پرداخت مندرج در قبض خود را وارد مي نمايد
5- پس از شنيدن پيام اپراتور در مورد نوع و مبلغ قبض خود از طريق کليد اعلام شده توسط اپراتور عمليات خود را تاييد مي نمايد
6- سيستم، مبلغ قبض موردنظر را از حساب مشتري کسر نموده و شماره پيگيري را به مشتري اعلام مي نمايد
تعداد بازدید کنندگان : 17,395

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد