شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

مقالات ارائه شده درسال 1393 بازگشت

ردیف عنوان مقاله نام نویسنده مقاله امکانات
1  شناسايي و رتبه بندي ريسكهاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران  فاطمه سعادت
2  آلودگي نوري و مصرف بهينه انرژي  محمدميرشمس
3  تحليلي در سبكهاي مديريت تعارض درشركت توزيع برق يزد  فاطمه سعادت و...
4  ارائه مدلي جهت پياده سازي استراتژي در شركتهاي توزيع برق ايران  محمدحميد رنگاني
5  چارچوبهاي رفتاري و تصميم گيريهاي مالي  غلامرضا عسكرزاده و ...
6  تاثیر دوره تصدی حسابرس بر بیش سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  سيدجمال الدين طباطبايي
7  بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر بیش سرمایه گذاری با استفاده از معیار تخصص حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  سيدجمال الدين طباطبايي و ...
8  شناسايي و رتبه بندي فاكتورهاي منتخب تاثيرگذار بر ريسك سرمايه گذاري دربورس اوراق بهادار تهران با تاپسيس فازي  فاطمه سعادت و ...
9  شناسايي و رتبه بندي معيارهاي ارزيابي فعاليتهاي برونسپاري در شركت توزيع برق يزد با AHP فازي  فاطمه سعادت و ...
10  مهندسي مجدد فرايند رسيدگي به درخواستها و شكايات مردمي  عليرضا باقري و ...
11  ارائه تجربه نوين مشاركتي مبتني بر خلاقيت و نوآوري در راستاي بهبود عملكرد سازمانهاوفرهنگ تيمي بين كاركنان  مسعود مختاري و ...
12  طرح ریزي نوین روشناییو نورپردازي با استفاده از مفاهیم مدیریتشادي  مسعود مختاري و ...
13  GIS كاربردي در شركتهاي توزيع برق  محمدمهدي ميرجليلي و ...
14  MobileGIS نياز اساسي شركت هاي توزيع برق  نعيمه رضايي و ...
15  تنظیم بار در شبکه هاي فشارضعیف و انتخاب محدوده بار ترانس و محل نصب ترانس جدید  بي بي فاطمه كربلايي و ...
16  نگهداري و تعميرات شبكه هاي توزيع برق مبتني بر قابليت اطمينان  حميد رنگاني و...
17  مطالعه فني و اقتصادي اتوماسيون شبكه هاي توزيع از ديدگاه كمي و كيفي  حميد طايفي و ...

جستجو ...


star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد