شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

گزیده مقالات سال 1395 بازگشت

ردیف عنوان مقاله نام نویسنده مقاله امکانات
1  نقش GIS در انجام مطالعات اتوماسیون شبکه های توزیع  سعید شیرزاد-بی بی فاطمه کربلایی-حمید طایفی
2  ارائه یک مدل بهینه اقتصادی به منظور بهره برداری از سیستم ترکیبی بادی تلمبه ذخیره ای حرارتی  محمدسالاریان-امیرابوئی-محمدرضا دهقان
3  ارائه مدلی برای شناسایی سریع محل عیب در خطوط توزیع انرژی الکتریکی  محمدحمید رنگانی
4  جایابی پارکینگ های شارژ خودروهای الکتریکی با در نظرگرفتن فاکتورهای تلفا ت،کیفیت توان و قابلیت اطمینان  سیدمحمدحاجی سعید-علیرضا صدیقی
5  بهبود عملکرد بازیابنده دینامیکی ولتاژ در شبکه توزیع برق نامتعادل بابارهای غیرخطی  علیرضا سبزی-مهدی جوکار
6  جایابی بهینه سیستمهای فتوولتائیک در شبکه های توزیع واقعی به منظور کاهش تلفات  ابوالفضل ماندگاری -حمیدرضا میرجلیلی
7  شناسایی چالش ها و راهکارهای حقوقی صنعت برق در بخش توزیع نیروی برق  سعید حسنی

جستجو ...


star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد