شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

گزیده مقالات سال1397 بازگشت

ردیف عنوان مقاله نام نویسنده مقاله امکانات
1  بررسی فناوری سیستم های خبره حسابداری بارویکرد استراتژی های مدیریت اکتساب دانش  اکرم السادات حسینی
2  بررسی تاثیر سبک رهبری رابطه گرا برجو سازمانی و اثربخشی آموزش (ابعاد یادگیری و فناوری)  فاطمه شاکری
3  عوامل موثر درتحقق بازاریابی سبز در شرکت توزیع نیروی برق استان یزد  حسین صیادی و رضا محمد بیگی
4  بررسی میزان تاثیر اینترنت اشیا در گسترش هوشمند سازی صنایع با رویکرد زیر ساخت خای موجود و صنایع بومی  سید حمید زیدانی
5  شناسایی،بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار الکترونیکی سازمانها برای استقرار شهر الکترونیک  سید حمید زیدانی
6  بررسی فروش انرژی بصورت پیش پرداخت و تاثیر آن بر وصول مطالبات شرکت توزیع برق استان یزد  نادیا غفاریان و مجید شخصی

جستجو ...


star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد