شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

عنوان خدمت: اصلاح اطلاعات     شناسه خدمت: 13031466105
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت: مشترک می‌تواند برخی اطلاعات خود را از طریق دفاتر و به شکل غیرحضوری اصلاح کند. در حال حاضر، امکان اصلاح موارد زیر: کد ملی ، تلفن ، آدرسمشترک، در صورتی که درخواست فاقد بار مالی و حقوقی باشد، امکان‌پذیر است
مدارک مورد نیاز: آخرین قبض پرداختی مشترک،سند احراز هویت (مانند کارت ملی)
جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت: 4 روز
ساعات ارائه خدمت: در دفاتر پیشخوان از ساعت 8 الی 14
تعداد مراجعه حضوری:
هزینه ارائه خدمت (ريال) به خدمت گیرندگان
مبلغ (مبالغ) شماره حساب (های) بانکی پرداخت بصورت الکترونیک
مطابق قوانين و تعرفه هاي مصوب صنعت برق
نحوه دسترسی به خدمات
اینترنتی
تلفن همراه
دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمت
نمودار مراحل دریافت خدمت / زیرخدمت:
حزئیات خدمت (شناسه خدمت)

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد