شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

عنوان خدمت: افزایش آمپراژ     شناسه خدمت: 13031467100
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت: مشترکینی که درخواست افزایش آمپراژ انشعاب آمپری را دارند، می‌توانند به شکل غیرحضوری خدمت خود را دریافت کنند. این خدمت برای سایر مشترکین به شکل غیرحضوری تعریف نشده است
مدارک مورد نیاز: سند احراز هویت (مانند کارت ملی)
جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت: 3 روز
ساعات ارائه خدمت: در دفاتر پیشخوان از ساعت 8 الی 14
تعداد مراجعه حضوری:
هزینه ارائه خدمت (ريال) به خدمت گیرندگان
مبلغ (مبالغ) شماره حساب (های) بانکی پرداخت بصورت الکترونیک
مطابق قوانين و تعرفه هاي مصوب صنعت برق
نحوه دسترسی به خدمات
اینترنتی
دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمت
نمودار مراحل دریافت خدمت / زیرخدمت:
حزئیات خدمت (شناسه خدمت)

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد