شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

عنوان خدمت: سوابق پرداخت     شناسه خدمت: 13031465106
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت: مشترک می‌تواند اطلاعات مربوط به سوابق پرداخت خود را به شکل غیرحضوری دریافت کند. ارایه این خدمات زمانی میسر است که مشترک قبض (مشخصاً: شناسه قبض) خود را ارایه کند
مدارک مورد نیاز: آخرین قبض مشترک
جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت: 5 رور
ساعات ارائه خدمت: در دفاتر پیشخوان از ساعت 8 الی 14 و عصر از ساعت 17 الی 20
تعداد مراجعه حضوری:
هزینه ارائه خدمت (ريال) به خدمت گیرندگان
مبلغ (مبالغ) شماره حساب (های) بانکی پرداخت بصورت الکترونیک
مطابق قوانين و تعرفه هاي مصوب صنعت برق
نحوه دسترسی به خدمات
اینترنتی
دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمت
نمودار مراحل دریافت خدمت / زیرخدمت:
حزئیات خدمت (شناسه خدمت)

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد