شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

جستجو
عنوان دوره : تاریخ برگزاری: / /
:    
برای انتخاب دوره (های) مورد نظر باید ابتدا از قسمت پانل ورود کاربران وارد سایت شوید
رديف کد دوره عنوان دوره تاریخ برگزاری  
1 123 دوره آموزش اکسل 1391/03/31 کامپیوتر
2 33 تستی 1391/08/08 لل
3 111 تست 1391/08/08 تست

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد