پرتال شفافیت
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

پرتال شفافیت

  1         قوانین و مقررات

  ·        برنامه های توسعه ، برنامه های راهبردی، قانون بودجه، آمار و اطلاعات عملکرد اجرای این برنامه ها و سایر تکالیف قانونی

  ·        قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های دستگاه(قانون، نظام نامه، آیین نامه، بخش نامه، دستورالعمل و ...)

  ·         مصادیق تعارض منافع در دستگاه

  2         ساختار و سازمان

  ·        ساختار سازمانی، مأموریت ها،شرح وظایف واحدها و پست های سازمانی

  ·        فهرست کلیه مدیران سازمان به همراه شماره تلفن ثابت و رایانامه (ایمیل) سازمانی ایشان

  ·        صورتجلسه شوراها و سایر مراجع تصمیم گیر دستگاه

  ·        نشر کلیه اسناد مربوط به سفارش، اجرا و نتایج حاصل از پژوهش

  3         طرح ها و پروژه ها

  ·        هزینه کرد و عملکرد مالی دستگاه

  ·        طرح های تملک دارایی سرمایه ای به همراه گزارش آخرین وضعیت پیشرفت آن ها

  ·        گزارش آخرین وضعیت پیشرفت طرح هایی که از محل منابع داخلی شرکتها/موسسات تامین اعتبار شده

  ·        صفحه اطلاع رسانی مناقصات و مزایده ها در سامانه ملی مناقصات و اعلام آخرین وضعیت آن ها

  ·        اطلاعات قراردادها، تفاهم نامه ها ، موافقت نامه ها

  ·        فرصت های سرمایه گذاری و همکاری در قالب های مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت ها

  4         فرایندها

  ·       اطلاعات کلیه خدمات قابل ارائه دستگاه شامل شناسنامه خدمات و متولی پاسخگویی هر خدمت

  ·        اطلاعات کلیه فرایندهای ارائه خدمت به همراه کلیه نیازمندی های مربوطه، زمان بندی ارائه خدمات، فهرست و شیوه دسترسی به کارکنان پاسخگوی خدمات

  ·        اعلام شیوه های ارائه خدمت (در صورت برون سپاری) از طریق دفاتر پیشخوان خدمات و تعهدات آن ها

  ·        فرآیند استخدام,تخصیص پست و ارتقا

  ·        فرایند و نحوه اخذ مجوز از دستگاه، کلیه مجوزهای صادره به همراه فهرست گیرندگان مجوز

  ·        فرایند احراز صلاحیت پیمانکاران، مشاوران، تولید کنندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات و لیست های کوتاه مورد تایید دستگاه

  ·        فرایند پاسخگویی به شکایات و سایرساز و کارهای ارتباط مردم با دستگاه

  5  فرم دسترسی به اطلاعات

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
  شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
  شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
  شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
  شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
   

  شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
  شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
  شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
  شرکت توزیع نیروی برق استان یزد