شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

فرمهای سازمانی
+ 12px -

رديف

نام فرم

مشاهده و دريافت

1

درخواست انشعاب تا نصب و ایجاد سابقه

F40201

2

درخواست انشعاب سه فاز غیر دیماندي

( دائم و موقت )ازتاسیسات موجود

F40202

3

قرارداد واگذاري انشعاب و فروش انرژي

F40203

4

مجوز واگذاري انشعاب 25 آمپر سه فاز رایگان

F40204

5

قرار داد احداث تاسیسات برق

F40206

6

پاسخ استعلام تأمین برق

F40207

7

درخواست انجام تعهدات برقرسانی توسط متقاضی

F40210

8

محاسبه هزینه

F40211

9

اعلام هزینه و شرایط برقراري انشعاب

F40212

10

تخصیص بودجه جهت اجراي طرح تامین برق

F40213

11

اصلاحیه

F40214

12

ابلاغ نصب کنتور

F40216

13

کارت شناسایی کنتور

F40218

14

صورتمجلس نصب و تعویض لوازم اندازه گیري دیماندي

F40219

15

صورتمجلس نصب و تعویض کنتور مشترکین عادي

F40220

16

درخواست اصلاحات قبوض برق مشترکین دیماندي

F40221

17

موافقتنامه کاهش قدرت برق بطور موقت

F40222

18

قراردادکاهش یا تفکیک انشعاب

F40224

19

درخواست خدمات پس از فروش انشعاب عادي

F40225

20

قرارداد فسخ انشعاب برق دو طرفه

F40228

21

قرارداد فسخ انشعاب برق

F40229

22

صورتمجلس جمع آوري لوازم اندازه گیري انشعاب

مشترکین دیماندي

F40230

23

قرارداد ابقاي انشعاب

F40231

24

صورتمجلس برچیدن دائم انشعاب مشترکین عادي

F40232

25

برچیدن دائم انشعاب

F40234

26

فرم طراحي تاسيسات مورد نياز جهت عقد قرارداد

F30302

27

اخطارفسخ قرارداد

F40227

 

تاريخ بروزرساني : 1395/2/1

تعداد بازدید کنندگان : 23,151

نظر شما در مورد این مطلب0: at 100 in /home/yedccoir/domains/yed.co.ir/public_html/hsrs/addcode.php