انرژی های تجدید پذیر
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

انرژی های تجدید پذیر

تامین 20% برق مصرفی موسسات و شرکتهای دولتی و نهاد های عمومی غیر دولتی
+ 12px -

تعداد بازدید کنندگان : 1,984

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد