دفتر آموزش و برنامه ریزی نيروی انسانی
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

دفتر آموزش و برنامه ریزی نيروی انسانی

تقویم آموزشی سه ماهه سوم سال 1398 - پیمانکاری
+ 12px -

 
 تاریخ بروزرسانی:  مرجع:

userfiles/file/amoozesh/3.pdf

تعداد بازدید کنندگان : 89

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد