شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

ارتباط با مدیران شرکت
+ 12px -

ردیف مشخصات سمت تلفن ایمیل مدرک تحصیلی شرح مختصری از وظایف
1 آقاي حامد  الوانساز مدیر امور کارکنان 035-32633013 Karkonan@yed.co.ir      فوق ليسانس             از اداره های 1. کارگزینی و 2.  رفاه و درمان  تشکیل شده و وظایف استخدام و جابجایی پرسنل، صدور حکم کارگزینی پرسنل، رسیدگی به مسائل رفاهی و درمانی پرسنل، مرخصی و مأموریت پرسنل و ... را بر عهده دارد.
2 آقای  علیرضا باقری مدیر دفتر روابط عمومی 035-36263006 info@yed.co.ir  فوق ليسانس  دفتر روابط عمومی وظایف کلی آن به سه بخش رسانه ها امور فرهنگی و تبلیغات، تکریم ارباب رجوع و پژوهش و نظر سنجی تقسیم می شود
3 آقاي  اميرپور مدير امور نظارت برخدمات عمومي 035-36284743 khadamat@yed.co.ir   ليسانس نظارت و کنترل بر کلیه قراردادهای خدمات عمومی، هماهنگی و نظارت بر کلیه مراسم، جلسات ستادی، نظارت بر کلیه اماکن، مهمانسرا ها، هماهنگی و نظارت بر نقلیه و خودروهای سبک و سنگین، و ... از وظایف این امور می باشد. 
4 آقای مهندس محمد مهدی میرجلیلی  مدیر دفترتحقيقات 035-36233007 Research@yed.co.ir    فوق ليسانس  این دفتر زیر مجموعه معاونت برنامه ریزی و مهندسی می باشد که با هدف توسعه و ترویج مبانی علمی و تحقیقی در شرکت ایجاد شده است.
5 آقاي مهندس مهدی جوکار مدير دفتر برنامه ريزي و بودجه 035-36290570 Barnamerizi@yed.co.ir   فوق ليسانس  دفتر برنامه ریزی و بودجه متشکل از گروه بودجه و مطالعات اقتصادی، گروه برنامه ریزی فنی و توسعه طرح جامع و گروه سیستم های اطلاعات مدیریت می باشد 
6 آقای مهندس سعید ماندگاری  مدير دفتر كنترل برنامه و پروژه 035-36285527 projah@yed.co.ir   فوق ليسانس  
7 آقاي مهندس  حسین ایرانپور مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری  035-31672312 metering@yed.co.ir  لیسانس از وظایف این دفتر، کنترل لوازم اندازه ‌گیری و اطمینان از صحت عملکرد آن، نظارت بر عملکرد پیمانکاران نصب کنتور، برنامه ریزی و نظارت برای بازرسی و جمع آوری انشعابات غیر مجاز و ... می‌باشد.
8 آقاي مهندس محمد حسین دیرند مدیر دفتر ايمني و كنترل ضايعات 035-36239300 imeni@yed.co.ir   فوق ليسانس  دفتر ایمنی و کنترل ضایعات زیر نظر معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ  در زمینه های ارتقاء ایمنی ، سلامت حرفه ای و زیست محیطی سازمان در قالب نظام فراگیر ایمنی در سه حوزه : 1- ایمنی  2- سلامت حرفه ای  3- زیست محیطی  فعالیت می نماید
9 آقاي مهندس ناصر درجو مدير امور ديسپاچينگ و فوريتهاي برق 035-36117262 Dispaching@yed.co.ir   فوق ليسانس  امور دیسپاچینگ و فوریت های برق در واقع مرکز کنترل و مدیریت شبکه برق بوده و خدمات این امور در زمینه حفظ پایداری شبکه برق و تداوم برقرسانی به مشترکین می باشد
10 آقای مهندس محمد حسین بلور مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین 035-36285832 moshtarakin1@yed.co.ir  ليسانس نظارت بر کلیه فرآیندهای مربوط به فروش و واگذاری انشعاب و قراردادهای مربوط به آن، بازدید محل، نصب کنتور ، خدمات پس از فروش شامل تغییر تعرفه، تغیر نام، جابجایی کنتور و ... مربوط به آن می‌باشد.
11 آقاي  محمد علی غلامحسيني مدیر دفتر نظارت بر فروش انرژي و وصول مطالبات 035-36243030 Billing@yed.co.ir    فوق ليسانس کنترل و نظارت بر آیین نامه های تکمیلی و تعرفه های برق و قوانین و دستورالعملهای مربوط به فروش انرژی، نظارت بر قرائت صحیح و صدور به موقع صورتحساب مشترکین، تلاش در جهت وصول مطالبات مشترکین و افزایش رضایتمندی آنها و ... از وظایف این دفتر می‌باشد. 
12 آقای مهندس محمد ميرشمس مدیر دفتر دفتر بازار برق 035-36117258 bazarb@yed.co.ir   فوق ليسانس دفتر بازاربرق یکی از دفاتر تخصصی صنعت برق در توزیع ، تولید وانتقال بوده که با توجه به موضوعات جديد در راستاي تجديد ساختار صنعت برق و سياست هاي وزارت محترم نيرو مبني بر ايجاد فضاي رقابتي در معاملات برق و تمركز زدايي در بحث اقتصادي برق، از ۴ ديدگاه متفاوت قابل بررسي و بحث بوده:۱- بورس انرژي و حضور صنايع در بورس  ۲-  خرده فروشي برق و بازرگاني برق  ۳-  بازار معاملات دو جانبه انرژي   ۴-  توليدات پراكنده و انرژي هاي تجديد پذير
13 آقاي مهندس ابوالفضل ماندگاری مدير دفتر نظارت بر بهره برداري 035-36286792 Bahrebardari@yed.co.ir   فوق ليسانس  
14 آقاي  حمید رضا جهانی نسب مدير امور تداركات و انبار 035-36248989 Bazargani@yed.co.ir   ليسانس  نظارت بر اسناد آیین‌نامه ها و مناقصه ها و مزایده ها براساس آیین نامه‌های مربوطه، نظارت بر مراحل انعقاد قرارداد با تأمین کنندگان کالا و خدمات، نظارت نگهداری صحیح اقلام ومجود در انبار و ... از وظایف این امور می‌باشد.
15 آقاي مهندس جمال متوسليان مدير دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات 035-38243279 Fava@yed.co.ir   ليسانس  دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات یکی از واحدهاي زیرمجموعه معاونت برنامه ریزي و مهندسی شرکت است که وظایف کلی آن به دو بخش پشتیبانی و توسعه سیستم هاي اطلاعاتی تقسیم می شود 
16 خانم مهندس فریده  بهداد مدير دفتر برنامه ريزي نيروي انساني و آموزش 035-36293113 Amozesh@yed.co.ir   فوق ليسانس دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی وظیفه توانمندسازی کارکنان جهت انجام وظایف شرکت، نیازسنجی آموزشی پرسنل، معرفی پرسنل به دوره آموزشی، ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی و ... را بر عهده دارد.
17 آقاي مهندس محسن  نگارش   مدیر دفتر مديريت مصرف 035-36117314 Mmasraf@yed.co.ir   فوق ليسانس نظارت بر پیش بینی و میزان مصرف بار و انرژی شبکه، اقدامات فنی در جهت مدیریت مصرف برق و همچنین تعامل با مشترکان برای کاهش مصرف انرژی و ... از وظایف این دفتر می باشد.
18  آقای مهندس محمد اعراب شیبانی مدیر دفتر مهندسی 035-36245662 Mohandesi@yed.co.ir   ليسانس این دفتر در خصوص توسعه و بهینه سازی شبکه های توزیع برق، احداث و تعمیر ساختمانهای شرکت توزیع ( اداری و پستهای زمینی) و هرگونه تغییری که در شبکه های توزیع انجام می شود قعالیت می نماید. همچنین پیاده سازی سیاستهای کلان شرکت در حوزه طراحی و نظارت شبکه و تجهیزات نوین و راهبری واحدهای مهندسی شهرستانها از دیگر وظایف این دفتر می باشد
19 آقاي حسین   برزگری مدير امور مالي 035-36248221 Mali@yed.co.ir   فوق ليسانس نظارت و کنترل  برتهیه صورتهای مالی، پیگیری تأمین منابع مالی، کنترل حسابهای دریافتی و پرداختی شرکت، نظارت بر کلیه پرداختها، كنترل و نظارت و تاييد امور مربوط به حسابداري انبار و اموال و .... از وظایف مدیر امور مالی می باشد.
20 آقاي  مهندس منصور سراستاد مدير امور برق 1 يزد 035-36270733 omoor1@yed.co.ir   فوق ليسانس بکارگیری برنامه­ های استراتژی محور در راستای بهبود مستمر،تحقق چشم انداز و ارتقاء جایگاه شرکت و حوزه تحت سرپرستی با اجرای برنامه های عملیاتی، رویه های تعیین شده و اهداف خرد و کلان و پروژه های بهبود مرتبط
21 آقاي مهندس عدل ثانی مدير امور برق 2 يزد 035-36232066 omoor2@yed.co.ir   ليسانس بکارگیری برنامه­ های استراتژی محور در راستای بهبود مستمر،تحقق چشم انداز و ارتقاء جایگاه شرکت و حوزه تحت سرپرستی با اجرای برنامه های عملیاتی، رویه های تعیین شده و اهداف خرد و کلان و پروژه های بهبود مرتبط
22 آقاي مهندس میرفخرالدینی مدير امور برق 3 يزد 035-38261470 omoor3@yed.co.ir   ليسانس بکارگیری برنامه­های استراتژی محور در راستای بهبود مستمر،تحقق چشم انداز و ارتقاء جایگاه شرکت و حوزه تحت سرپرستی با اجرای برنامه های عملیاتی، رویه های تعیین شده و اهداف خرد و کلان و پروژه های بهبود مرتبط
23 آقاي  مهندس ابوالفضل اكرمي مديريت توزيع برق شهرستان ابركوه 035-32827114 Abarkooh@yed.co.ir   فوق ليسانس بکارگیری برنامه ­های استراتژی محور در راستای بهبود مستمر،تحقق چشم انداز و ارتقاء جایگاه شرکت و حوزه تحت سرپرستی با اجرای برنامه های عملیاتی، رویه های تعیین شده و اهداف خرد و کلان و پروژه های بهبود مرتبط
24 آقاي مهندس سید مهدی حسینی پور  مديريت توزيع برق شهرستان اردكان 035-32224888 Ardakan@yed.co.ir   فوق ليسانس بکارگیری برنامه­ های استراتژی محور در راستای بهبود مستمر،تحقق چشم انداز و ارتقاء جایگاه شرکت و حوزه تحت سرپرستی با اجرای برنامه های عملیاتی، رویه های تعیین شده و اهداف خرد و کلان و پروژه های بهبود مرتبط
25 آقاي مهندس علیرضا سبزی مدیریت توزيع برق شهرستان بافق 035-32422558 Bafgh@yed.co.ir   فوق ليسانس بکارگیری برنامه­ های استراتژی محور در راستای بهبود مستمر،تحقق چشم انداز و ارتقاء جایگاه شرکت و حوزه تحت سرپرستی با اجرای برنامه های عملیاتی، رویه های تعیین شده و اهداف خرد و کلان و پروژه های بهبود مرتبط
26 آقاي مهندس يحيي جعفري خواه مدیریت توزيع برق شهرستان بهاباد 035-32472557    فوق ليسانس بکارگیری برنامه­ های استراتژی محور در راستای بهبود مستمر،تحقق چشم انداز و ارتقاء جایگاه شرکت و حوزه تحت سرپرستی با اجرای برنامه های عملیاتی، رویه های تعیین شده و اهداف خرد و کلان و پروژه های بهبود مرتبط
27 آقاي مهندس عليرضا ابراهيمي بشکاني مدیریت توزيع برق شهرستان میبد 035-32357600          meybod@yed.co.ir   فوق ليسانس بکارگیری برنامه­ های استراتژی محور در راستای بهبود مستمر،تحقق چشم انداز و ارتقاء جایگاه شرکت و حوزه تحت سرپرستی با اجرای برنامه های عملیاتی، رویه های تعیین شده و اهداف خرد و کلان و پروژه های بهبود مرتبط
28 آقاي مهندس محمدرضا عسکري فر مدیریت توزيع برق شهرستان اشکذر 035-32724112 sedoogh@yed.co.ir  فوق ليسانس بکارگیری برنامه­ های استراتژی محور در راستای بهبود مستمر،تحقق چشم انداز و ارتقاء جایگاه شرکت و حوزه تحت سرپرستی با اجرای برنامه های عملیاتی، رویه های تعیین شده و اهداف خرد و کلان و پروژه های بهبود مرتبط
29 آقاي مهندس مجتبي زارع بيدکي مدیریت توزيع برق شهرستان تفت 035-32623480               فوق ليسانس بکارگیری برنامه­ های استراتژی محور در راستای بهبود مستمر،تحقق چشم انداز و ارتقاء جایگاه شرکت و حوزه تحت سرپرستی با اجرای برنامه های عملیاتی، رویه های تعیین شده و اهداف خرد و کلان و پروژه های بهبود مرتبط
30 آقاي مهندس عليرضا ياسيني مدیریت توزيع برق شهرستان مهریز 035-32531212  mehriz@yed.co.ir   فوق ليسانس بکارگیری برنامه­ های استراتژی محور در راستای بهبود مستمر،تحقق چشم انداز و ارتقاء جایگاه شرکت و حوزه تحت سرپرستی با اجرای برنامه های عملیاتی، رویه های تعیین شده و اهداف خرد و کلان و پروژه های بهبود مرتبط
31 آقاي مهندس محسن مشهدی بافان مدیریت توزيع برق شهرستان خاتم 035-32570666 khatam@yed.co.ir  فوق ليسانس بکارگیری برنامه­ های استراتژی محور در راستای بهبود مستمر،تحقق چشم انداز و ارتقاء جایگاه شرکت و حوزه تحت سرپرستی با اجرای برنامه های عملیاتی، رویه های تعیین شده و اهداف خرد و کلان و پروژه های بهبود مرتبط
تعداد بازدید کنندگان : 35,828

0: at 100 in /home/yedccoir/domains/yed.co.ir/public_html/hsrs/addcode.php