شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

روش پرداخت قبوض با تلفنبانک
+ 12px -

1- مشتري مي بايست با شماره تلفن تلفنبانک موردنظر خود تماس بگيرد  (تلفن مشترکين مي بايد مجهز به سيستم  Tone باشد)
2- پس از شنيدن پيام هاي اوليه، مشتري، شماره حساب و رمز اول خود را وارد مي نمايد
3- پس از شنيدن راهنمايي هاي اپراتور وارد مرحله پرداخت قبض مي شود و رمز دوم خود را وارد مي نمايد
4- سپس به درخواست اپراتور، شناسه قبض و شناسه پرداخت مندرج در قبض خود را وارد مي نمايد
5- پس از شنيدن پيام اپراتور در مورد نوع و مبلغ قبض خود از طريق کليد اعلام شده توسط اپراتور عمليات خود را تاييد مي نمايد
6- سيستم، مبلغ قبض موردنظر را از حساب مشتري کسر نموده و شماره پيگيري را به مشتري اعلام مي نمايد
تعداد بازدید کنندگان : 17,518

0: at 100 in /home/yedccoir/domains/yed.co.ir/public_html/hsrs/addcode.php