انرژی های تجدید پذیر
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

انرژی های تجدید پذیر

اهداف
+ 12px -

 
 تاریخ بروزرسانی:  مرجع:

 به منظور توسعه انرژیهای تجدید پذیر در سطح کشور و در راستای اجرای مصوبه شماره ۹۵/۱۴۲۷۳/۳۰/۱۰۰۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ وزیر محترم نیرو در زمینه خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر و پاک، شرکت توزیع نیروی برق استان یزد اقدام به راه اندازی پرتال ویژه انرژیهای تجدید پذیر نموده است.

تعداد بازدید کنندگان : 1,640

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد