شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شركت پيمانكاري كارگشاي وحدت ايساتيس به منظور تامين نيروي حجمي شركت توزيع نيروي برق استان يزد استخدام مي نمايد.
مهلت ثبت نام در آزمون 9 ارديبهشت 1398 براي ثبت نام در آزمون استخدامي كليك كنيد

دانلود اپليكيشن همراه برق

 


شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
 

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد