شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

ورود به ميز خدمت الكترونيك
مشتری گرامی می توانید جهت درخواست خدمت بر روی آیکن های روبروی هر خدمت کلیک فرمایید
  14651203000  خدمات صورتحساب قبض
  14661303000  خدمات مربوط به انشعاب
  14671202000  رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر قدرت
  13031977000  خدمات عمومی
  13031977102  ثبت خسارت وارده به ش
  13031978000  ایمن سازی تاسیسات برق
  13031979000  خدمات انرژی های تولید پراکنده برق
  13031980000  خدمات رفع خاموشی و مشکلات فنی برق
  13031981000  ارائه گزارشات آماری
  13031982000  ارائه اطلاعات پروژه ها
  13081983000  ارائه تسهیلات حمایتی شرکت های توزیع نیروی برق به تحقیقات، مقالات و کتابهای مرتبط
  18051984000  برگزاری آموزشهای مرتبط با توزیع و انتقال برق
  1301198500  درخواست خدمات پیمانکاری حوزه برق
  13031986000  رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مراجعین حوزه توزیع نیروی برق
  13031987000  بهینه سازی مصرف برق

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد