شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

آرشیو بانک مناقصات و مزایدات به تفکیک سال برگزاری
   1399
لیست مناقصات و مزایده های سال 1399
# شماره روش معامله وضعیت موضوع معامله مهلت خرید اسناد (از) مهلت خرید اسناد (تا) تاریخ بازگشایی پاکات
1 99129603 مناقصه   جزئیات 1399/04/31 1399/05/05 1399/05/21
2 99128603 مناقصه   جزئیات 1399/04/31 1399/05/05 1399/05/21
3 991616033 مزایده   جزئیات 1399/04/25 1399/04/30 1399/05/04
4 s266126603 مناقصه   جزئیات 1399/04/21 1399/05/06 1399/05/07
5 99111603 مناقصه   جزئیات 1399/04/22 1399/04/26 1399/05/07
6 99116603 مناقصه   جزئیات 1399/04/22 1399/04/26 1399/05/07
7 99106603 مناقصه   جزئیات 1399/04/22 1399/04/26 1399/05/07
8 99121603 مناقصه   جزئیات 1399/04/22 1399/04/26 1399/05/07
9 99125603 مناقصه   جزئیات 1399/04/17 1399/04/22 1399/04/28
10 s1991266603 مناقصه   جزئیات 1399/04/18 1399/04/23 1399/04/24
11 s199123603 مناقصه   جزئیات 1399/04/11 1399/04/16 1399/04/17
12 s399118603 مناقصه   جزئیات 1399/04/05 1399/04/16 1399/04/17
13 99126603 مناقصه   جزئیات 1399/04/09 1399/04/14 1399/04/19
14 S299118603 مناقصه   جزئیات 1399/04/05 1399/04/09 1399/04/10
15 s299117603 مناقصه   جزئیات 1399/04/05 1399/04/09 1399/04/10
16 99124603 مناقصه   جزئیات 1399/04/04 1399/04/09 1399/04/14
17 99123603 مناقصه   جزئیات 1399/04/04 1399/04/09 1399/04/14
18 99122603 مناقصه   جزئیات 1399/04/04 1399/04/09 1399/04/14
19 99120603 مناقصه   جزئیات 1399/04/03 1399/04/08 1399/04/14
20 99119603 مناقصه   جزئیات 1399/04/03 1399/04/08 1399/04/14
21 99118603 مناقصه   جزئیات 1399/03/27 1399/04/05 1399/04/10
22 99117603 مناقصه   جزئیات 1399/03/27 1399/04/05 1399/04/10
23 991606033 مزایده   جزئیات 1399/04/01 1399/04/05 1399/04/14
24 99116603 مناقصه   جزئیات 1399/03/26 1399/03/29 1399/04/05
25 99115603 مناقصه   جزئیات 1399/03/26 1399/03/29 1399/04/05
26 99111603 مناقصه   جزئیات 1399/03/26 1399/03/29 1399/04/05
27 99114603 مناقصه   جزئیات 1399/03/19 1399/03/24 1399/03/31
28 991606033 مزایده   جزئیات 1399/03/20 1399/03/26 1399/03/31
29 99113603 مناقصه   جزئیات 1399/03/13 1399/03/20 1399/03/25
30 99112603 مناقصه   جزئیات 1399/03/12 1399/03/19 1399/03/25
31 99110603 مناقصه   جزئیات 1399/03/03 1399/03/11 1399/03/17
32 99109603 مناقصه   جزئیات 1399/03/01 1399/03/07 1399/03/17
33 991026034 فراخوان ارزیابی کیفی   جزئیات 1399/02/31 1399/03/17 1399/03/18
34 99108603 مناقصه   جزئیات 1399/02/27 1399/02/31 1399/03/06
35 99106603 مناقصه   جزئیات 1399/02/17 1399/02/21 1399/02/27
36 99107603 مناقصه   جزئیات 1399/02/24 1399/02/29 1399/03/03
37 99105603 مناقصه   جزئیات 1399/02/14 1399/03/18 1399/03/27
38 991596033 مزایده   جزئیات 1399/02/13 1399/02/18 1399/02/23
39 99101603 مناقصه   جزئیات 1399/02/08 1399/03/14 1399/02/27
40 s98185603 مناقصه   جزئیات 1399/01/19 1399/02/08 1399/02/09
 در حال فروش اسناد  زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد
   1398
   1397
   1396
   1395
   1394
   1393
   1392
   1391
   1390
   1389

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد