شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

آرشیو بانک مناقصات و مزایدات به تفکیک سال برگزاری
   1398
لیست مناقصات و مزایده های سال 1398
# شماره روش معامله وضعیت موضوع معامله مهلت خرید اسناد (از) مهلت خرید اسناد (تا) تاریخ بازگشایی پاکات
1 98180603 مناقصه   جزئیات 1398/10/30 1398/11/03 1398/11/13
2 98173603 مناقصه   جزئیات 1398/10/12 1398/10/17 1398/10/30
3 98157603 مزایده   جزئیات 1398/10/12 1398/10/17 1398/10/30
4 98/101/603/4 فراخوان ارزیابی کیفی   جزئیات 1398/10/01 1398/10/10 1398/10/28
5 s98165603 مناقصه   جزئیات 1398/08/22 1398/08/30 1398/09/02
6 98/165/603 مناقصه   جزئیات 1398/08/11 1398/08/18 1398/09/02
7 981566033 مزایده   جزئیات 1398/08/11 1398/08/16 1398/08/28
8 98/143/603 مناقصه   جزئیات 1398/06/14 1398/06/21 1398/07/04
9 98139603 مناقصه   جزئیات 1398/06/12 1398/06/17 1398/07/01
10 s98123603 مناقصه   جزئیات 1398/05/17 1398/05/28 1398/06/05
11 98/135/603 مناقصه   جزئیات 1398/05/15 1398/05/20 1398/06/09
12 98/134/603 مناقصه   جزئیات 1398/05/15 1398/05/20 1398/06/09
13 98/132/603 مناقصه   جزئیات 1398/05/15 1398/05/20 1398/06/09
14 98/131/603 مناقصه   جزئیات 1398/05/15 1398/05/20 1398/06/09
15 98/136/603 مناقصه   جزئیات 1398/05/16 1398/05/22 1398/06/05
16 s198129603 مناقصه   جزئیات 1398/05/13 1398/05/24 1398/05/24
17 98/128/603 مناقصه   جزئیات 1398/05/02 1398/05/07 1398/05/20
18 98/129/603 مناقصه   جزئیات 1398/05/05 1398/05/10 1398/05/24
19 98/127/603 مناقصه   جزئیات 1398/05/01 1398/05/07 1398/05/20
20 98/123/603 مناقصه   جزئیات 1398/05/01 1398/05/07 1398/05/20
21 98/124/603 مناقصه   جزئیات 1398/05/01 1398/05/07 1398/05/20
22 98/125/603 مناقصه   جزئیات 1398/05/01 1398/05/07 1398/05/20
23 98/126/603 مناقصه   جزئیات 1398/05/01 1398/05/07 1398/05/20
24 s98117603 مناقصه   جزئیات 1398/04/11 1398/04/17 1398/04/18
25 s198115603 مناقصه   جزئیات 1398/04/11 1398/04/19 1398/04/22
26 s198114603 مناقصه   جزئیات 1398/04/11 1398/04/19 1398/04/22
 در حال فروش اسناد  زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد
   1397
   1396
   1395
   1394
   1393
   1392
   1391
   1390
   1389

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد