انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران شاخه يزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران شاخه يزد
  آرشیو بانک مناقصات و مزایدات به تفکیک سال برگزاری
     1397
  لیست مناقصات و مزایده های سال 1397
  # شماره روش معامله وضعیت موضوع معامله مهلت خرید اسناد (از) مهلت خرید اسناد (تا) تاریخ بازگشایی پاکات
   در حال فروش اسناد  زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد
     1396
     1395
     1394
     1393
     1392
     1391
     1390
     1389

  star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
  شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
  شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
  شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
  شرکت توزیع نیروی برق استان یزد