درگاه خبري
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

درگاه خبري
  آرشیو بانک مناقصات و مزایدات به تفکیک سال برگزاری
     1400
  لیست مناقصات و مزایده های سال 1400
  # شماره روش معامله وضعیت موضوع معامله مهلت خرید اسناد (از) مهلت خرید اسناد (تا) تاریخ بازگشایی پاکات
   در حال فروش اسناد  زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد
     1399
     1398
     1397
     1396
     1395
     1394
     1393
     1392
     1391
     1390
     1389

  0: at 100 in /home/yedccoir/domains/yed.co.ir/public_html/hsrs/addcode.php