شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد


مشخصات آگهی
نوع آگهي: مناقصه
روش معامله: عمومی
شماره: 148/603
موضوع: واگذاري پروژه اصلاح قطع كننده ورودي محمدآباد ، تعويض دژنكتور پست بيمارستان شهيد صدوقي ، تعويض سكسيونر پست صدا و سيما ( پست شاهد) و اصلاح شبكه سيد زكي الدين به روش خط گرم در حوزه عمل امور برق 3 يزد از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط
اطلاعات زمانی
مهلت دریافت اسناد و پیشنهادات: 1393/10/17 تا 1393/10/27
تاریخ بازگشایی پاکات: 1393/11/07
ساير مشخصات
برگزار كننده: امور تدارکات و انبار
روزنامه آگهي شده:
توضيحات:
روش تعیین برنده : دو مرحله ای
اسناد آگهی
اسناد مرتبط
 
بازگشت به لیست آگهی ها

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد