شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد


مشخصات آگهی
نوع آگهي: مناقصه
روش معامله: عمومی
شماره: 120603
موضوع: تعویض سیم به کابل خودنگهدار فاز 2 میبد
اطلاعات زمانی
مهلت دریافت اسناد و پیشنهادات: 1394/04/03 تا 1394/04/14
تاریخ بازگشایی پاکات: 1394/04/30
ساير مشخصات
برگزار كننده:
روزنامه آگهي شده:
توضيحات:
روش تعیین برنده : دو مرحله ای
اسناد آگهی
اسناد مرتبط
 
بازگشت به لیست آگهی ها

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد