شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد


مشخصات آگهی
نوع آگهي: مناقصه
روش معامله: عمومی
شماره: 260/114
موضوع: تکمیل محوطه انبار خیر اباد
اطلاعات زمانی
مهلت دریافت اسناد و پیشنهادات: 1391/03/18 تا 1391/03/23
تاریخ بازگشایی پاکات: 1391/03/29
ساير مشخصات
برگزار كننده: شرکت توزیع نیروی برق یزد
روزنامه آگهي شده:
توضيحات:
روش تعیین برنده : ترک تشریفات
اسناد آگهی
 
بازگشت به لیست آگهی ها

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد