شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد


مشخصات آگهی
نوع آگهي: فراخوان ارزیابی کیفی
روش معامله: عمومی
شماره: 95/603/32/226
موضوع: خدمات طراحي وصدور دستور كار پروژه هاي آزاد وسرمايه اي اعم ازانواع شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف ،روشنايي معابر، پست های هوایی وزمینی(با طراحی ساختمان و فنداسیون پست مربوطه ) و ....... در سال 96-95
اطلاعات زمانی
مهلت دریافت اسناد و پیشنهادات: 1395/05/04 تا 1395/05/15
تاریخ بازگشایی پاکات: 1395/05/30
ساير مشخصات
برگزار كننده: امور تدارکات و انبار
روزنامه آگهي شده: روزنامه قدس
توضيحات:
روش تعیین برنده : یک مرحله ای
اسناد آگهی
اسناد مرتبط
 
بازگشت به لیست آگهی ها

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد