شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد


مشخصات آگهی
نوع آگهي: مناقصه
روش معامله: عمومی
شماره: 112/603
موضوع: نصب ، اصلاح و تعمیرات کنتور تکفاز و سه فاز مشترکین عادی شهرستان یزد و زارچ و شاهدیه
اطلاعات زمانی
مهلت دریافت اسناد و پیشنهادات: 1395/05/14 تا 1395/05/25
تاریخ بازگشایی پاکات: 1395/06/06
ساير مشخصات
برگزار كننده: امور تدارکات و انبار
روزنامه آگهي شده: روزنامه قدس
توضيحات:
روش تعیین برنده : ترک تشریفات
اسناد آگهی
اسناد مرتبط
 
بازگشت به لیست آگهی ها

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد