شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد


مشخصات آگهی
نوع آگهي: فراخوان ارزیابی کیفی
روش معامله: عمومی
شماره: 95/603/32/488
موضوع: نظارت فني و كمي بر اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی و روشنايي معابر و برق رساني روستايي و مانور فيدرها ،نصب انشعابات ديماندي وهمچنين بروزرساني وپياده سازي شبكه روي نرم افزار(ARC-GIS) فيمابين شركت توزيع نيروي برق استان يزد با پيمانك
اطلاعات زمانی
مهلت دریافت اسناد و پیشنهادات: 1395/11/05 تا 1395/11/16
تاریخ بازگشایی پاکات: 1395/11/16
ساير مشخصات
برگزار كننده: امور تدارکات و انبار
روزنامه آگهي شده:
توضيحات:
روش تعیین برنده : یک مرحله ای
اسناد آگهی
اسناد مرتبط
 
بازگشت به لیست آگهی ها

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد