شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد


مشخصات آگهی
نوع آگهي: مناقصه
روش معامله: عمومي
شماره: 109/603
موضوع: اصلاحيه مناقصه خريد كنتور تكفاز ديجيتالي
اطلاعات زمانی
مهلت دریافت اسناد و پیشنهادات: 1392/02/25 تا 1392/02/31
تاریخ بازگشایی پاکات: 1392/03/11
ساير مشخصات
برگزار كننده: شركت توزيع نيروي برق استان يزد
روزنامه آگهي شده: مناقصه و مزايده
توضيحات: اصلاحيه مربوط به مناقصه شماره 109/603 با موضوع خريد كنتور تكفاز ديجيتالي
روش تعیین برنده : دو مرحله ای
اسناد آگهی
اسناد مرتبط
 
بازگشت به لیست آگهی ها

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد