شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد


مشخصات آگهی
نوع آگهي: مناقصه
روش معامله: عمومي
شماره: 129/603
موضوع: انجام عمليات تعویض سیم با کابل خود نگهدار حسن آباد و احداث شبكه پوششي نقاط مختلف در حوزه مديريت امور 2
اطلاعات زمانی
مهلت دریافت اسناد و پیشنهادات: 1392/04/13 تا 1392/04/22
تاریخ بازگشایی پاکات: 1392/05/01
ساير مشخصات
برگزار كننده: شركت توزيع نيروي برق استان يزد
روزنامه آگهي شده:
توضيحات: در صورت هرگونه سوالي با شماره تلفن : 6117315-0351 تماس حاصل فرمائيد
روش تعیین برنده : دو مرحله ای
اسناد آگهی
اسناد مرتبط
 
بازگشت به لیست آگهی ها

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد