شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد


مشخصات آگهی
نوع آگهي: مناقصه
روش معامله: عمومي
شماره: 171/603
موضوع: تعویض سیم با کابل خود نگهدارفاز18 و پوششي مهريز فاز2 در حوزه مديريت برق مهريز
اطلاعات زمانی
مهلت دریافت اسناد و پیشنهادات: 1392/08/07 تا 1392/08/17
تاریخ بازگشایی پاکات: 1392/09/02
ساير مشخصات
برگزار كننده: شركت
روزنامه آگهي شده:
توضيحات: در صورت هرگونه سوال و ابهام و درخواست اسناد با شماره تلفن 6117315-0351 آقاي زيداني تماس حاصل فرمائيد .
روش تعیین برنده : دو مرحله ای
اسناد آگهی
اسناد مرتبط
 
بازگشت به لیست آگهی ها

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد