شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد


مشخصات آگهی
نوع آگهي: فراخوان ارزیابی کیفی
روش معامله: عمومی
شماره: 96/603/32/495
موضوع: خدمات مشاوره در زمینه مقاوم سازی پایه های بتنی استان یزد
اطلاعات زمانی
مهلت دریافت اسناد و پیشنهادات: 1396/07/30 تا 1396/08/15
تاریخ بازگشایی پاکات: 1396/08/16
ساير مشخصات
برگزار كننده: امور تدارکات و انبار
روزنامه آگهي شده: عصر اقتصاد
توضيحات:
روش تعیین برنده : یک مرحله ای
اسناد آگهی
اسناد مرتبط
 
بازگشت به لیست آگهی ها

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد