شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد


مشخصات آگهی
نوع آگهي: مناقصه
روش معامله: عمومی
شماره: 96/133/603
موضوع: تعویض سیم با کابل خودنگهدار به روش خط گرم در حوزه مديريت برق شهرستان بافق
اطلاعات زمانی
مهلت دریافت اسناد و پیشنهادات: 1396/09/04 تا 1396/09/14
تاریخ بازگشایی پاکات: 1396/09/28
ساير مشخصات
برگزار كننده: امور تدارکات و انبار
روزنامه آگهي شده: سیاست روز
توضيحات: جهت دریافت اسناد مناقصه و یا اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 31672320-035 آقای مظهری تماس حاصل فرمائید . باتشکر
روش تعیین برنده : یک مرحله ای
اسناد آگهی
اسناد مرتبط
 
بازگشت به لیست آگهی ها

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد