شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد


مشخصات آگهی
نوع آگهي: مناقصه
روش معامله: عمومی
شماره: 96/137/603
موضوع: خرید کنتور تکفاز و سه فاز دیجیتالی
اطلاعات زمانی
مهلت دریافت اسناد و پیشنهادات: 1396/09/18 تا 1396/09/28
تاریخ بازگشایی پاکات: 1396/10/09
ساير مشخصات
برگزار كننده:
روزنامه آگهي شده:
توضيحات: جهت دریافت الزامات و مشخصات فنی به سایت شرکت توانیر مراجعه و یا با شماره تلفن 31672318-36248989-035 تماس حاصل فرمائید . باتشکر
روش تعیین برنده : یک مرحله ای
اسناد آگهی
اسناد مرتبط
 
بازگشت به لیست آگهی ها

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد