شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد


مشخصات آگهی
نوع آگهي: مناقصه
روش معامله: عمومی
شماره: 96/152/603
موضوع: خرید انواع کنتور
اطلاعات زمانی
مهلت دریافت اسناد و پیشنهادات: 1396/12/15 تا 1396/12/24
تاریخ بازگشایی پاکات: 1397/01/18
ساير مشخصات
برگزار كننده: امور تدارکات و انبار
روزنامه آگهي شده: رسالت
توضيحات: بعلت حجم بالای اسناد فنی مناقصه بمنظور دریافت اسناد کامل به سایت اطلاع رسانی معاملات شرکت توانیر مراجعه فرمائید .
روش تعیین برنده : دو مرحله ای
اسناد آگهی
اسناد مرتبط
 
بازگشت به لیست آگهی ها

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد