شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد


مشخصات آگهی
نوع آگهي: مزایده
روش معامله: عمومي
شماره: 3/603/128
موضوع: فروش انواع تير بتوني اسقاطي شهرستان اردكان
اطلاعات زمانی
مهلت دریافت اسناد و پیشنهادات: 1393/02/20 تا 1393/02/31
تاریخ بازگشایی پاکات: 1393/03/13
ساير مشخصات
برگزار كننده: امور تداركات و انبار
روزنامه آگهي شده:
توضيحات: در صورت هرگونه سوال و ابهام با شماره تلفن 6117318-6117316-0351 تماس حاصل فرمائيد .
روش تعیین برنده : یک مرحله ای
اسناد آگهی
اسناد مرتبط
 
بازگشت به لیست آگهی ها

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد