شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد


مشخصات آگهی
نوع آگهي: مناقصه
روش معامله: عمومي
شماره: 119/603
موضوع: برق رساني به متقاضيان قراردادي تعاوني مسكن راه آهن در محدوده امور يك يزد
اطلاعات زمانی
مهلت دریافت اسناد و پیشنهادات: 1393/05/05 تا 1393/05/14
تاریخ بازگشایی پاکات: 1393/05/25
ساير مشخصات
برگزار كننده: شركت توزيع نيروي برق استان يزد
روزنامه آگهي شده: امور تداركات و انبار
توضيحات: در صورت هرگونه سوال و ابهام با شماره 6117320-0351 آقاي طباطبايي تماس حاصل فرمائيد
روش تعیین برنده : دو مرحله ای
اسناد آگهی
اسناد مرتبط
 
بازگشت به لیست آگهی ها

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد